Banks: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อเกียรตินาคิน เปิดตัวสินเชื่อใหม่อัพเดทในปี 2023
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 2,000,000 บาท

2023 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร: ก้าวสู่ความเจริญของเศรษฐกิจไทยและวงการการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีบทบาทสำคัญในวงการการเงินในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และในฐานะเป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก้าวสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2548 ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อไม่เพียงแต่ให้บริการทางการเงินในลักษณะของธนาคารพาณิชย์ แต่ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคาร kkpยังเป็นบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งมีบริษัทย่อยอย่างเคเคพี แคปปิตอล จำกัด เข้ามาร่วมกันในกลุ่มธุรกิจการเงิน เคเคพี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการในส่วนของตลาดทุน โดยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือบล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อให้บริการสินเชื่อสมัครเปิดบัญชี KKP ออนไลน์ได้ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนบลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและการจัดการกองทุนอีกหนึ่งบริษัทย่อยของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

2566 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(มหาชน) วิสัยทัศน์แห่งความเชื่อมั่นในยุคดิจิทัล

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด มหาชนเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่เริ่มดำเนินธุรกิจในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงบริการเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อโครงการ สินเชื่ออพาร์ทเมนท์ธุรกิจ สินเชื่อฟลอร์แพนธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนส่ง และสินเชื่อสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงสินเชื่อเกียรตินาคิน, สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน, สินเชื่อบ้านเกียรตินาคิน, ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือระดับ A จากบริษัททริสเรทติ้งจำกัด และมีแนวโน้มเครดิตที่เสถียรคงที่ ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารเกียรตินาคินสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 209 อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 101100 เบอร์โทรธนาคารเกียรตินาคิน 021655555

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(มหาชน): ธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวให้พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัล

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และธนาคารเกียรตินาคินภัทรเข้าเป็นสมาชิกที่ 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลายเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ. 2536 ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 บริษัทเกียรตินาคิน จำกัดได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง แต่ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการและอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา ดังนั้นธนาคารเกียรตินาคินสาขาทั้งหมดได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)” ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี ปัจจุบันธนาคารเกียรตินาคินภัทรจึงพร้อมให้บริการธุรกรรมทางการเงินในทุปรูปแบบ

Scroll to Top