ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล มาพร้อมวงเงินที่สูง
เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
20 ปีเป็นต้นไป
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบริษัทไทยเอซแคปปิตอลได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถประกอบกิจการขอสินเชื่อได้ซึ่งรายละเอียดสินเชื่อที่ทางบริษัทไทยเอซแคปปิตอลให้บริการนั้นจะมีทั้งสินเชื่อใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน นอกจากนี้บริษัทไทยเอซแคปปิตอลได้มีการแยกกลุ่มลูกค้าซึ่งจะมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจที่ประกอบไปด้วยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางรวมถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นการบริการสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลอย่างครบวงจรซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแนะนำไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ผู้ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไปหรืออาจจะไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินก็ได้ ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ วงเงินอนุมัติจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกสารในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก ในกรณีที่ผู้สมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลมีการผิดนัดชำระหนี้จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้และอาจจะโดนเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จำนวน 100 บาทต่อรอบบัญชี ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่มีการค้ำประกันบุคคลและหลักทรัพย์ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีก็สามารถลงทะเบียนไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลได้

ช่องทางการการลงทะเบียนไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

หากสนใจลงทะเบียนไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้เพียงแค่กดปุ่ม ขอสินเชื่อออนไลน์ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนและอัพโหลดสำเนาอื่นๆ ที่ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์นั้นคือ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนสามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน, สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 พร้อมสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่ผู้สมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เมื่อทำการลงทะเบียสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซแคปปิตอลเรียบร้อยแล้วหรือหากไม่สะดวกในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ก็สามารถทำการสมัครไทยเอซแคปปิตอลใกล้ฉันได้เลย โดยผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซแคปปิตอลสามารถทำการติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2744-2222 เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08:30-17:30 น. ส่วนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08:30-17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาอนุมัติภายใน 2 วันเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัทไทยเอซแคปปิตอลก็จะมีการนัดหมายให้ทำเอกสารที่บ้านของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 บริษัทไทยเอซแคปปิตอลจะโอนเงินให้ผู้สมัครหรืออาจจะเดินทางไปรับเงินที่บริษัทไทยเอซแคปปิตอล

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

icash บริการเงินด่วนฉุกเฉินที่พร้อมมอบเงินก้อนให้ทันที
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 2,000,000 บาท
เงินไชโย บริการสินเชื่อที่มีประเภทหลากหลายให้เลือก
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
Scroll to Top